Sede electrónica Concello de Fene

06:23:37 Sábado 18 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Devolución de Garantía

O procedemento "devolución de garantía" permite a recuperación de garantías depositadas na Entidade Local. A persoa interesada poderá solicitar a devolución dun aval ou garantía da que é titular.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro da Entidade Local, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

¡Aviso Importante! Lembre ANEXAR os documentos requeridos neste Apartado.

  • Solicitude de devolución de garantía.
  • Fotocopia da garantía.
  • Fotocopia da licenza de obras.
  • Comunicación ao Concello de finalización de obras.
  • Documento orixinal ou copia compulsada do certificado final de dirección de obra asinada por técnico competente.
  • Outra documentación: Planos onde se reflexe como quedan os servizos despois das obras.

Nome: Devolución de Garantía.

Unidade tramitadora: Tesourería.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Segundo normativa vixente.

Prazo de execución:
Segundo normativa vixente.

Recurso aplicable:
Recurso de reposición e recurso contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.