Sede electrónica Concello de Fene

05:13:06 Sábado 18 de maio 2024

Información

Secretaría

28/02/2024

Bases específicas reguladoras vacante de arquitecto/a

EXP: 2024/G003/000212

Publicado no BOP do 28 de febreiro as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a, correspondente a OEP do Concello de Fene do ano 2022

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.


Xustificantes de Publicación: