Sede electrónica Concello de Fene

23:26:30 Xoves 18 de abril 2024

Información

Secretaría

23/02/2024

Convocatoria exame praza Bibliotecario/a

EXP: 2022/E001/000015

ANUNCIO Faise público que o tribunal selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de bibliotecario/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2019 acordou convocar ás persoas aspirantes á realización do segundo exercicio da fase de oposición o día 1 de marzo do 2024 ás 10.00 h no pavillón polideportivo de San V


Xustificantes de Publicación: