Sede electrónica Concello de Fene

21:12:18 Martes 27 de xullo 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida

O procedemento "solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida" concederase ás persoas con graves problemas de mobilidade como documento acreditativo da súa situación, que con carácter persoal e instransferible, ten a finalidade de favorecer o uso de transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas coa devandita tarxeta.

Poderán acceder á tarxeta de estacionamento aquelas persoas que estando empadroadas e con residenca efectiva no Concello de Fene, sexan recoñecidas oficialmente como discapacitadas polos Equipos de Valoración e Orientación (EVO) da Comunidade Autónoma, e presenten mobilidade reducida e dificultades para a utilización de transportes colectivos; e por tanto acaden un mínimo do 33% de discapacidade, condición que deberá reconecérselle explícitamente no Certificado de Discapacidade.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

¡Aviso Importante! Lembre ANEXAR os documentos requeridos neste Apartado.

  • Para as Tarxetas de Estacionamento:
  1. Impreso de Solicitude da Tarxeta de Estacionamento para persoas con discapacidade, debidamente cumprimentada.
  2. Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
  3. 1 Fotografía actual en tamaño carné.
  4. Copia do Certificado Discapacidade.
  • Para as Tarxetas de Accesibilidade:
  1. Impreso de Solicitude da Tarxeta de Accesibilidade para persoas con discapacidade, debidamente cumprimentada.
  2. Fotocopia compulsada do DNI da persoa solicitante.
  3. 1 Fotografía actual en tamaño carné.
  4. Copia do Certificado Discapacidade.

Nome: Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con mobilidade reducida.

Unidade tramitadora:
Centro de Servizos Sociais.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución: Alcalde-Presidente, mediante Resolución de Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Conforme á lexislación aplicable.

Prazo de execución vixencia:
10 anos para ambas tarxetas.

Recurso aplicable: 
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                       Presencial.