Sede electrónica Concello de Fene

07:32:30 Venres 26 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

29/07/19

Determinación de membros da corporación que exercerán os seus cargos con dedicación.


Alcaldía

26/07/19

Acordos organizativos.


Alcaldía

13/07/19

Expropiación para imposición de servidumes de paso, sobre bens e dereitos afectados por instalacións eléctricas.


Persoal

9/04/19

Resolución pola que se aproba a lista provisional de admitido/as proceso selectivo para a cobertura, por concurso de méritos, dun posto vacante, reservado a persoal funcionario do Concello de Fene, de administrativo/a.


Secretaría General

14/03/19

Nomeamento persoal funcionario/a


Alcaldía

4/03/19

Consulta do censo electoral


Secretaría Xeral

20/12/18

Consulta Pública: Revisión Tarifas de aplicación urbana autotaxis no Concello de Fene


Secretaría Xeral

7/11/18

Exposición pública por un prazo de quince días hábiles para que calquera persoa interesada poida examinar o expediente ou presentar alegacións ou reclamacións, devindo o acordo plenario en definitivo en caso de non se presentar reclamación ningunha.


Persoal

25/10/18

Lista definitiva admitidos e excluidos proceso selectivo, funcionario/a interino/a, oficial sepultureiro/a e creación de lista de aspirantes.


Persoal

15/10/18

Lista provisional de admitidos e excluidos do proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes.