Sede electrónica Concello de Fene

23:08:54 Venres 26 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Urbanismo

10/01/20

Información Pública de labores de xestión da Biomasa aos efectos de que os/as propietarios/as dos terreos si é do seu interés poidan executalas


Secretaría Xeral

15/11/19

Información pública segundo regulamento do dominio público hidráulico por obras en parcela na parroquia de Barallobre.


Secretaría Xeral

14/11/19

Edicto Xefatura Territorial Política Social relativo á resolución de recursos de alzada en procedemento RISGA.


Secretaría Xeral

14/11/19

Publicación do acordo adoptado pola Xefatura Territorial de Política Social relativo a requiremento de documentación de procedemento RISGA.


Secretaría Xeral

13/11/19

Tramitación acta notariedade para acreditación do cumprimento de condición.


Urbanismo

8/11/19

Sometemento a información a información pública dos proxectos de instalacións auxiliares relativos aos plans de emerxencia da presa do Eume e a presa de Ribeira, no río Eume, nos Concellos de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Fene e Ares (A Coruña) (Exp 13/10/2019 e 13/101/4/3).


Alcaldía

4/11/19

Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz titular do Xulgado de Fene 2019-2022. Publicadas no BOP 04/11/2019.


Alcaldía

30/09/19

Eleccións ás Cortes Xerais do 10.11.2019. Relación das mesas electorais e do censo electoral.


Secretaría Xeral

4/09/19

Publicidade das Declaracións de Bens e Actividades presentadas polos/as Concelleiros/as do Concello de Fene.


Secretaría Xeral

8/08/19

Acordos organizativos. BOP 02/08/2019