Sede electrónica Concello de Fene

12:36:17 Martes 2 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

4/08/20

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo creación lista aspirantes a funcionario interino/a e persoal laboral temporal de prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras,péon/a de xardinería e designación de tribunal


Alcaldía

17/07/20

Contratación de funcionaria interina peoa.


Alcaldía

17/07/20

Nomeamento de funcionario interino oficial sepultureiro para cubrir baixa laboral.


Alcaldía

15/07/20

Anuncio resultado da baremación no proceso selectivo para a creación ducha lista de aspirantes a traballador/a social.


Alcaldía

15/07/20

Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a


Alcaldía

15/07/20

Aprobación lista de aspirantes a chófer condutor/a e peón/a tratorista e nomeamento de funcionario interino.


Modificación lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación lista de aspirantes a traballador/a social

13/07/20

Publicado anuncio da modificación da lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema de concurso libre.


Alcaldía

10/07/20

Publicado no BOP núm. 105, do venres 10 de xullo, o anuncio das bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería mediante o sistema concurso-oposición libre.


Alcaldía

9/07/20

Aprobación lista de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo lista de aspirantes a traballador/a social e nomeamento de tribunal


Alcaldía

9/07/20

Expropiación para imposición de servidumes de paso, sobre bens e dereitos afectados por instalacións eléctricas