Sede electrónica Concello de Fene

11:28:58 Venres 22 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

24/07/18

Exposición Pública do Proxecto de Regulamento do Consello Municipal de Deportes e da Actividade Física.


Secretaría Xeral

19/07/18

Determinación dos membros da Corporación que exercerán as súas funcións con dedicación parcial.


Urbanismo

17/07/18

Publicacións das notificacións a personas responsables das parcelas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestales de Galicia.


Secretaría Xeral

10/07/18

Acordo plenario pola modificación dos cargos con dedicación exclusiva.


Persoal

22/06/18

Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo e creación dunha lista.


Secretaría Xeral

11/06/18

Exposición Pública


Secretaría Xeral

8/06/18

Listado provisional admitidos/as, excluidos/as e designación do tribunal no proceso selectivo de tecnico/a turismo.


Secretaría Xeral

3/05/18

Decreto determinación de membros da corporación que realicen as súas funcións con adicación.


Secretaría Xeral

6/03/18

Exposición publica : Segunda consulta web Regulamento de funcionamento do punto limpo


Urbanismo

22/02/18

Edicto Información Pública: Labores de xestión de biomasa nas líneas de Unión Fenosa Distribución S.A.