Sede electrónica Concello de Fene

12:46:00 Martes 2 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

25/10/18

Lista definitiva admitidos e excluidos proceso selectivo, funcionario/a interino/a, oficial sepultureiro/a e creación de lista de aspirantes.


Persoal

15/10/18

Lista provisional de admitidos e excluidos do proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes.


Urbanismo

27/07/18

Anuncio notificación Xestión Biomasa en la parcela con referencia catastral 15036A028000330000YJ situada na Estrada de Cabanas, Limodre.


Secretaría Xeral

24/07/18

Exposición Pública do Proxecto de Regulamento do Consello Municipal de Deportes e da Actividade Física.


Secretaría Xeral

19/07/18

Determinación dos membros da Corporación que exercerán as súas funcións con dedicación parcial.


Urbanismo

17/07/18

Publicacións das notificacións a personas responsables das parcelas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestales de Galicia.


Secretaría Xeral

10/07/18

Acordo plenario pola modificación dos cargos con dedicación exclusiva.


Persoal

22/06/18

Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo e creación dunha lista.


Secretaría Xeral

11/06/18

Exposición Pública


Secretaría Xeral

8/06/18

Listado provisional admitidos/as, excluidos/as e designación do tribunal no proceso selectivo de tecnico/a turismo.