Sede electrónica Concello de Fene

01:10:22 Luns 29 de novembro 2021

Información

Secretaría

07/10/2021

Anuncio cuarto exercicio da fase de oposición praza TAX

Anuncio do 7 de outubro no que CONVÓCASE á aspirante que superou a terceira proba da fase de oposición (praza de TAX) á realización do cuarto exercicio da fase de oposición que terá lugar no salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Fene sita na praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n ás 09.30 h do día 14.10.2021.


Xustificantes de Publicación: