Sede electrónica Concello de Fene

11:27:54 Venres 21 de xaneiro 2022

Información

Secretaría

14/07/2021

Anuncio nomeamento de funcionario interino peón de obras (substitución transitoria)

Nomeamento de funcionario interino praza de peón de obras, para a substitución transitoria por vacacións e permisos, dende a data de toma de posesión ata o 08.09.2021, dun funcionario de carreira adscrito ao posto co código 06.01.00.147 da RPT


Xustificantes de Publicación: