Sede electrónica Concello de Fene

11:23:57 Venres 21 de xaneiro 2022

Información

Secretaría

02/07/2021

Nomeamento de funcionario interino chófer palista

Nomeamento de funcionario interino dunha praza do grupo: C; subgrupo: C2; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; denominación: chófer palista, dende a data de toma de posesión ata o 30.07.2021, para a substitución por vacacións do funcionario adscrito ao posto co código 06.01.00.04 da RPT .


Xustificantes de Publicación: