Sede electrónica Concello de Fene

11:19:07 Martes 2 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Audiencia Provincial A Coruña

1/03/21

Listado definitivo persoas candidatos a xurado. 2021 e 2022


CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL

1/03/21

Edicto Resolución Risga


Augas de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

7/12/20

Información pública relativa a solicitude de a autorización de obras, no polígono 511, parcela 1145 no lugar de Abeledo, parroquia de Maniños (San Salvador).


Alcaldía

2/12/20

Anuncio información pública relativo a aprobación inicial do estudio de detalle para reaxustar aliñacións no Camiño do Regueiro, no Concello de Fene


Alcaldía

2/12/20

Aprobación oferta emprego público do 2020 do Concello de Fene


Alcaldía

26/11/20

Aprobación inicial da terceira (3ª) modificación parcial da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fene e do Cadro de Persoal.


CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

9/11/20

Incoación procedemento para á declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como heredeira Ab Intestato de D. Juan Menaya Cancela


Alcaldía

27/10/20

Nomeamento funcionaria interina traballadora social


Alcaldía

21/10/20

Bases para a selección dun/ha xuíz/a de paz substituto do Xulgado de Fene 2020-2023


Alcaldía

16/10/20

Anuncio regulación taboleiro electrónico do Concello de Fene