Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

00:48:34 Lunes 29 de noviembre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARÍA

24/08/2021

NOMEAMENTO DUNHA FUNCIONARIA INTERINA ENXEÑEIRA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS


SECRETARÍA

24/08/2021

Anuncio do tribunal de selección praza técnico/a administración xeral


Secretaría

20/08/2021

Baremación personas aspirantes a arquitecto/a técnico/a


Secretaría

20/08/2021

ANUNCIO COBRANZA SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR


Secretaría

20/08/2021

Anuncio cobranza 2º trimestre do exercicio 2021 de subministro de auga


Secretaría

20/08/2021

APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PUESTO/PLAZA INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS


Secretaría

19/08/2021

Lista definitiva admitidos e excluídos/as creación lista aspirantes/as arquitecto/a Tecnico/a


Secretaría

18/08/2021

Acta Nº 5 lista de aspirantes de puestos/plazas de ingeniero/a de caminos, canales y puertos


Secretaría

16/08/2021

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE PRAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO LIBRE


Secretaría

13/08/2021

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO CHÓFER-CONDUTOR DEL 16/08/2021 AL 29/09/2021