Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

16:10:31 Martes 13 de abril 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Alcaldía

13/04/2021

Anuncios corrección erros do acordos adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión


Alcaldía

12/04/2021

Anuncio tribunal de selección del proceso selectivo para la creación de una lista de aspirantes a técnico/a de Gestión


Servizo Xestión Tributaria Deputación da Coruña

12/04/2021

Información relativa ao Padrón fiscal do IVTM, exercicio 2021


Alcaldía

26/03/2021

Corrección erros lista difinitiva de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial


Alcaldía

23/03/2021

Listado definitivo de admitidos/as e exluídos/as para proceso selectivo de creación de una lista de aspirantes para el nombramiento, como funcionario/a interino/a, de Técnico/a de xestión, designación de tribunal e fecha del primer ejercicio.


Alcaldía

05/03/2021

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial


Alcaldía

05/03/2021

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo lista arquitecta/o técnica/o


Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

05/03/2021

Anuncio información pública por peche de parcela. Concello de Fene


Consellería de Infraestruturas e mobilidade

04/03/2021

Catálogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia


Audiencia Provincial A Coruña

01/03/2021

Listado definitivo personas candidatas a Jurado 2021 e 2022