Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

11:18:02 Jueves 19 de mayo 2022

Información

Secretaría

03/01/2022

Anuncio nª5 do tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Sesión do 03.01.2022. Anuncio nº5 do tribunal de selección do proceso selectivo para a formación mediante concurso libre de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención (A2; escala de administración especial; subescala: técnica).


Justificantes de Publicación: