Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

11:45:58 Viernes 21 de enero 2022

Información

Secretaría

10/11/2021

CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE SERVIZOS VOLUNTARIA PARA O POSTO DE ENCARGADO/A DE SERVIZOS

Publicada a convocatoria para a provisión do posto de Encargado/a de Servizos da Unidade de Vías, obras e mantemento de infraestruturas municipais, do Departamento de Obras e Servizos Básicos, mediante a súa cobertura en comisión de servizos por un/unha funcionario/a de carreira en activo do Concello de Fene pertencente á Escala de Administración Xeral ou Especial, e ao grupo de clasificación C2


Justificantes de Publicación: