Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

01:32:24 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

Secretaría

19/10/2021

Decreto Nº 1219 praza TAX

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 1219 RELATIVA A APROBACIÓN DA RELACIÓN DE PERSOAS APROBADAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, MEDIANTE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, QUE FIGURA COMO VACANTE NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO CONCELLO DE FENE INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2018


Justificantes de Publicación: