Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

00:37:22 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

Secretaría

19/10/2021

Relación definitiva de persoas aprobadas praza Técnica Administración Xeral

Anuncio polo que se fai público que a relación provisional de persoas aprobadas no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2018 segundo as bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 15.04.2021 queda elevada a definitiva


Justificantes de Publicación: