Sede electrónica Ayuntamiento de Fene

00:30:28 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO. XUNTA GALICIA

18/10/2021

SOLICITUDE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DA RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE HERDEIROS DE D. JUAN JOSÉ MENAYA CANCELA

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO, POLA QUE SE DECLARA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA HERDEIRA AB INTESTATO DE DON JUAN JOSÉ MENAYA CANCELA.


Justificantes de Publicación: